Facebook đã fix ngày 04/11/2019. Không dùng được nữa :(
Nhớ đăng nhập Quên mật khẩu